Site Overlay

Jak pěstovat byblidy (Byblis)

Jak pěstovat byblidy (Byblis)

Byblidy jsou ve sbírkách zřídka se vyskytující masožravé rostliny čítající sedm rozdílných druhů. Dva druhy jsou trvalky a zbylé druhy jsou jednoleté rostliny. Kořist je vábena na listy pomocí lesklých kapiček připomínající rosu, na které se po kontaktu hmyz přilepí. Stručný návod, jak pěstovat byblidy, je rozdělen po jednotlivých podmínkách, které rostliny potřebují.

Světelné podmínky: Maximální možné osvětlení. Nejvhodnější je jižní okno.

Teplota: Běžná pokojová teplota po celý rok. Dobře snáší letnění venku. Jednoleté rostliny během zimy umírají. Víceleté rostliny je možné zimovat při teplotě okolo 10-15°C. Zimování není nutné, pokud bude zajištěno rostlinám dostatečné osvětlení.

Substrát: Čistá vláknitá rašelina s křemičitým pískem nebo perlitem v poměru 1 : 1.

Vzdušná vlhkost: Nejsou náročné na vlhkost vzduchu. Rostliny se nerosí.

Zálivka: Zalévají se podmokem. Ideální výška vodního sloupce je okolo 1 cm. Na zimu je vhodné omezit zálivku. Ani přes zimu nesmí vyschnout substrát.

Hnojení: Rostliny se mohou během růstové sezóny „přihnojovat“ hmyzem, pokud nemají možnost si ho nachytat. Pokud možnost mají, hmyz si uloví sami. Jiná forma hnojení není vhodná.