Site Overlay

Jak pěstovat bublinatky (Utricularia)

Jak pěstovat bublinatky (Utricularia)

Bublinatky jsou masožravé rostliny vyznačující se velkým množstvím květů a podtlakovými pastmi, které chytají hmyz a drobné živočichy v substrátu nebo vodě. Rostliny se rozdělují podle podmínek, ve kterých rostou na orchidoidní bublinatky (epifytní), pozemní bublinatky (terestrické) a vodní bublinatky. Návod, jak pěstovat bublinatky, je blíže uveden pod jednotlivými druhy bublinatek.

Orchidoidní bublinatky
Pozemní bublinatky