Site Overlay

Změny masožravých rostlin před zimou

Změny masožravých rostlin před zimou

U některých masožravých rostlin, převážně z mírného pásu, chladnějšího subtropického pásu a oblasti Střední Ameriky, jsou změny vzhledu před zimou běžné. Je důležité, aby se začátečníci těchto změn nelekli nebo hůře, se o rostliny nepřestali starat.  

Mucholapka podivná

Mucholapky se postupně s příchodem zimy začínají připravovat na zimování. Velké vzpřímené pasti postupně odumírají a jsou nahrazovány menšími, nejčastěji přízemními, pastmi ležícími na substrátu. Tento stav platí pro obyčejné mucholapky, pro sbírkové klony je toto hodně individuální. Jsou klony, které celý rok vytváří přízemní růžici a naopak ty, které po celý rok vytváří vzpřímené listy. Výjimečně se mohou rostliny zatáhnout pod zem a nad substrátem nezůstanou žádné zelené listy.

Na fotografiích jsou zachyceny mucholapky, u kterých můžete vidět, že značná část pastí je již odumřelá. Počet hnědých pastí je poměrně velký i přes to, že byly před necelým měsícem (v září) rostlinám všechny odumřelé pasti odstraněny. Takto prořídnout stihly za necelý měsíc.

Změna vzhledu mucholapky před zimou
Změna vzhledu mucholapky před zimou

Zatahující se rosnatky s přezimovacími pupeny

Tyto rosnatky z mírného pásma přečkávají zimu bez listů. Před příchodem zimy začínají postupně listy odumírat, až nezbyde žádný zelený list a ve středu rostliny dojde k vytvoření přezimovacího pupenu.

Na levé fotce je zachycena rostlina během růstové sezóny, na pravé fotce je zachycena rostlina připravená na zimování, bez listů a s přezimovacím pupenem.

Rosnatka během sezóny
Změna vzhledu rosnatky před zimou

Tučnice s přezimovacími pupeny

Tyto tučnice z mírného pásma přečkávají zimu bez listů. Před příchodem zimy začínají postupně listy odumírat, až nezbyde žádný zelený list a ve středu rostliny dojde k vytvoření přezimovacího pupenu.

Na fotce je zachycena rostlina připravující se na zimování, většina listů již odumřela a ve středu je vytvořen přezimovací pupen.

Změna vzhledu tučnice s přezimovacími pupeny před zimou

Špirlice

Špirlice se podobně, jako mucholapky, připravují na zimu ztrátou letních masožravých pastí. Před zimou začínají vytvářet úzké zimní pasti a staré letní pasti postupně odumírají. Pasti usychají do hněda, pokud usychají a jsou stále zelené, je to způsobeno hnilobou oddenku a ne přípravou na zimu.

Na levé horní fotce je zachycena rostlina během růstové sezóny, na pravé fotce je zachycena rostlina připravující se na zimování, kde tvoří nové, úzké pasti. Na levé spodní fotce jsou zachyceny staré, usychající letní pasti.

Špirlice během sezóny
Změna vzhledu špirlice před zimou
Změna vzhledu špirlice před zimou

Mexické tučnice

Mexické tučnice jsou oproti předchozím druhům výjimečné tím, že přečkávají naší zimu bez zálivky. Rostlina se na zimu „zatáhne“ a začne vytvářet nemasožravé sukulentní listy, které ji pomohou přečkat období zimy bez zálivky. 

Na levé fotce je zachycena rostlina během růstové sezóny, na dalších fotkách je postupná přeměna masožravých listů na nemasožravé.

Mexický tučnice během sezóny
Změna vzhledu mexické tučnice před zimou

Změna vzhledu mexické tučnice před zimou