Site Overlay

Zálivka masožravých rostlin

Zálivka masožravých rostlin

Kvalitní zálivka masožravých rostlin je jedním ze stěžejních pilířů jejich úspěšného pěstování. Až na výjimky vyžadují rostliny měkkou vodu. Čím čistší voda bude použita, tím budou rostliny spokojenější.

Skvělým pomocníkem pro určení vhodnosti vody je tester kvality vody (měřič TDS), který měří obsah rozpuštěných pevných látek ve vodě. Pro méně citlivé rostliny jako jsou obecně například láčkovky, je vhodná voda s TDS do 100. Pro citlivější druhy jako mucholapky a rosnatky je vhodnější voda s TDS do 50.

Kohoutková voda – Nejlépe dostupná voda pro většinu lidí. Tato voda má velmi odlišné složení podle vodárny, která vodu dodává. Složení vody lze dohledat na stránkách vodárny.

Tvrdost vody se udává v jednotkách mmol/l, °dH nebo °F.

  mmol/l °dH °F
Velmi měkká voda < 0,7 < 3,9 < 7
Měkká voda 0,7 – 1,25 3,9 – 7 7 – 12,5
Středně tvrdá voda 1,26 – 2,5 7,01 – 14 12,51 – 25
Tvrdá voda 2,51 – 3,75 14,01 – 21 25,01 – 37,5
Velmi tvrdá voda > 3,76 > 21 > 37,5

Velmi měkká voda lze použít na všechny masožravé rostliny. Měkká voda je stále použitelná, ale u horní hranice rozsahu tvrdosti je dobré hlídat kvalitu substrátu, protože může již v delším horizontu docházet k usazování minerálů. Středně tvrdá voda je použitelná pro méně citlivé druhy jako špirlice, je nutné ale kontrolovat kvalitu substrátu a v případě nutnosti přesadit. Tvrdá a velmi tvrdá voda již není pro zalévání masožravek použitelná.

Dešťová voda – Na měkkost dešťové vody se dá vždy spolehnout. I u dešťové vody je nutné být ale na pozoru. V místech se zvýšeným smogem nebo zplodinami může dešťová voda obsahovat mnoho škodlivin, které rostlinám taktéž neprospějí. Ve většině případů je i přes to dešťová voda vhodná k dlouhodobému používání.

Říční voda – Voda z řeky je možnou alternativou, u které je ale potřeba být na pozoru. U říční vody jsou určitá rizika, jako například rozpuštěná hnojiva, zejména po dešti, kdy jsou odplavována z polí. V řece lze také někdy najít zbytky pracích prostředků a další znečištění, která se venku vyskytují. Dále je nutné dávat pozor na tvrdost, protože ne všechna voda v tocích je měkká. Vhodné je nejprve vodu otestovat pomocí TDS metru, který nám řekne, zda je voda vhodná.

Studniční voda – Vhodnost vody ze studny se řídí jejím složením. Častěji jsou studny s tvrdou vodou, takže pokud neznáte chemické složení, radši se poohlédněte po jiném vhodnějším zdroji.

Demineralizovaná voda – Tato voda je jedna z nejvhodnějších. Vodu si lze připravit pomocí reverzní osmózy, kterou si napojíme na vodovodní řád. Voda protéká přes soustavu filtrů, přičemž z kohoutkové vody odstraní drtivou většinu minerálů a látek, které nejsou pro rostliny vhodné.

Destilovaná voda – Jako poslední možností je destilovaná voda. Tato voda je absolutně čistá, takže je vhodnou volbou pro zalévání rostlin. Lze více méně srovnat s demineralizovanou vodou. Nevýhodou je cena za barel, ale je to finančně vhodnější řešení, pokud máte pár rostlin. V ten moment se vyplatí více než si pořizovat reverzní osmózu,