Site Overlay

Jak pěstovat orchidoidní bublinatky

Jak pěstovat orchidoidní bublinatky

Orchidoidní bublinatky (epifytní) jsou masožravé rostliny vyznačující se velkým množstvím rozměrných květů a podtlakovými pastmi, které chytají hmyz a drobné živočichy v substrátu. Stručný návod, jak pěstovat orchidoidní bublinatky, je rozdělen po jednotlivých podmínkách, které rostliny potřebují.

Světelné podmínky: Maximum rozptýleného světla. Nejvhodnější je okno na východ, případně západ. 

Teplota: Většině vyhovuje běžná pokojová teplota.

Substrát: Vyžadují vzdušný substrát, jako základ použít čistou vláknitou rašelinu s perlitem a borovou kůrou, lze použít i polystyren. Výborný je i rašeliník. Vše v podobném poměru. 

Vzdušná vlhkost: Je potřeba zajistit vyšší vzdušnou vlhkost umístěním do vitríny nebo pravidelným rosením.

Zálivka: Substrát je nutné udržovat stále vlhký. Neměly by stát ve vodě, aby nedocházelo k hnilobám.

Hnojení: V substrátech rostlin se přirozeně vyskytují drobné organismy, které si rostliny chytí. Kořisti mají rostliny po celý rok dostatek, takže není nutné rostlinám přilepšovat. Jiná forma hnojení není vhodná.

Ukázky fotografií orchidoidních bublinatek jsou k nahlédnutí v sekci moje sbírka.