Site Overlay

Slovník

Slovník základních pojmů a výrazů

Pro začátečníky může být orientace ve světě znalých věci trochu nepřehledná. Používá se mnoho výrazů, u kterých si nemusíte být jistí, o co se vlastně jedná. Z tohoto důvodu jsem se pokusil sepsat základní slangová a odbornější slova, abyste se v problematice mohli lépe orientovat.

Slangové výrazy

Cefík – Láčkovice australská (latinsky Cephalotus follicularis)

Helina – Heliamphora

Nepka – Láčkovka (latinsky Nepenthes)

Sára – Špirlice (latinsky Sarracenia)

Odborné pojmy

Epyfitický substrát – Substrát pro rostliny, které rostou na jiné rostlině, nejčastěji na stromě. Například orchideje, z masožravých rostlin to jsou například láčkovky.

Hibernaculum – Přezimovací pupen rostlin, který je tvořen zhuštěnými zárodky listů. Rostliny jako rosnatky nebo tučnice z mírného pásmu takto přečkávají zimu.

Hybrid – Potomek dvou druhů rostlin.

Insekticid – Přípravek k hubení hmyzu

Rašeliník – Mech rostoucí převážně na rašeliništích. Může se umisťovat jak na povrch substrátu, jako příměs do epyfitických substrátů nebo i přímo jako substrát. Nedoporučuji

Stratifikace – Odborný termín pro dozrávání semen. Bez stratifikace velká část semen masožravých rostlin nevyklíčí nebo vyklíčí jen z malou klíčivostí. Nejčastější je pro rostliny z mírného pásu stratifikace chladem. Úzká část semen masožravek vyžaduje stratifikaci teplem.

Tentakule – Žláznaté výčnělky na listech některých masožravých rostlin. Vylučují sliz ve formě kapiček, kterým loví hmyz.

Zkratky

aff. – S touto zkratkou se můžete setkat v názvu rostlin. Je to zkratka od výrazu affinis, což znamená blízký nebo příbuzný (např. Drosera aff. fulva – rostlina podobná Drosera fulva, nejedná se ale o stejnou rostlinu).

f. – S touto zkratkou se můžete setkat v názvu rostlin. Je to zkratka od výrazu forma, což znamená nejnižší taxonomická jednotka (odchylka podmíněná prostředím). Například Drosera capillaris f. tenella – určitá forma Drosera capillaris.

RVV – Relativní vzdušná vlhkost

sp. – S touto zkratkou se můžete setkat v názvu rostlin. Je to zkratka od výrazu species, což znamená druh (např. Drosera sp. – druh z rodu Drosera).

spp. – S touto zkratkou se můžete setkat v názvu rostlin. Je to množné číslo od sp. Například Drosera sp. – všechny druhy z rodu Drosera).

subsp./ssp.. – S touto zkratkou se můžete setkat v názvu rostlin. Je to zkratka od výrazu subspecie, což znamená poddruh. Například Drosera barbigera subsp. silvicola – poddruh Drosera barbigera).

var. – S touto zkratkou se můžete setkat v názvu rostlin. Je to zkratka od výrazu varietas, což znamená varieta, odrůda (odchylka podmíněná geneticky). Například Drosera binata var. dichotoma – odrůda Drosera binata.